Výpočet výkonu klimatizace:

 Pomocí tohoto formuláře si můžete orientačně vypočítat potřebný výkon klimatizace.
Chcete-li dosáhnout objektivního výsledku, zadejte maximum možných informací
 
Název místnosti :
Šířka místnosti : m
Délka místnosti : m
Výška místnosti : m
Tepelný výkon elektrospotřebičů : W  (příklady)
Osoby bez fyzické zátěže : počet osob
Osoby lehce pracující : počet osob
Osoby těžce pracující : počet osob
Výměna osob za hodinu : počet osob
Okna na sever (plocha) : m2
Okna na jih (plocha) : m2
Okna na východ (plocha) : m2
Okna na západ (plocha) : m2
Venkovní zdi na sever (délka) : m
Venkovní zdi na jih (délka) : m
Venkovní zdi na východ (délka) : m
Venkovní zdi na západ (délka) : m
Strop nahoře :
 
Výměna vzduchu za hodinu : krát (doporučené hodnoty)